Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen ovat asioita, joista on joskus vaikea saada otetta. Usein puuttuu selkeä yhteinen kuva asiakkuudesta, joka jäsentää avainhenkilöille yhteisen käsitteistön ja kielen.

SoWhat™-konseptin perustana on helposti ymmärrettävä ja kommunikoitava, mutta akateemisesti ja empiriassa testattu viitekehikko, joka auttaa olennaisessa: katsomaan asioita asiakkaiden silmin. Ulkoa sisälle päin.

Konsepti konkretisoituu SoWhat™-työkaluun, jonka avulla oivalletaan asiakkaalle merkityksellisiä asioita. Samalla opitaan ymmärtämään asiakasryhmien erilaisia logiikoita: odotuksia ja motiiveja sekä niiden suhdetta asiakaskokemuksiin.

SoWhat™ auttaa käytännönläheisesti toiminnan ja konseptien ketterää kehittämistä.
Sen tuella löydetään myynnin ja asiakkuuksien kehittämiseen uusia näkökulmia sekä konkreettisia tekemisiä, nopeita voittoja unohtamatta.

>>SULJE IKKUNA      >>KYSY LISÄÄ