2/5 Suurin osa päätöksistä ei koskaan toteudu asiakkaan näkökulmasta

Usein viikkoja tai kuukausia valmistellut hyvät päätökset eivät toteudu käytännössä.

Realistinen yritysjohto toteaa, että lähes aina kyse on johtamisesta ja sisäisestä
markkinoinnista sen työkaluna. Numerojohtamisen lisäksi pidetään tärkeänä myös
tulevaisuuden eli tekemisen johtamista. Käytännössä on vaikeaa todentaa,
mitä organisaatiossa kulloinkin tapahtuu.

Ongelmana ei ole, etteivätkö ihmiset tiedä, mitä pitäisi tehdä.
Pikemminkin kyse on siitä, että ihmiset eivät tee mitä tietävät.


>> SULJE IKKUNA      OLEN SAMAA MIELTÄ      OLEN ERI MIELTÄ      >> SEURAAVA VÄITTÄMÄ